Belangrijke data

1 april t/m 15 mei 2012
Gecombineerde opgave 2012

1 april t/m 15 mei 2012
Aanvraagperiode toeslagrechten uit nationale reserve (overheidsingrijpen)

15 mei 2012
Uiterste datum aanmelding stikstofdifferentiatie suikerbieten en fritesaardappelen op kleigrond

15 mei 2012
Uiterste datum melding overdracht referentiegegevens
ontkoppelde GLB-subsidies 2012

15 mei 2012
Uiterste datum melding overdragen beheereenheid (SNL-subsidie)

2 april t/m 14 mei 2012
Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *